GÜZEL-DER

edilmiş kişilere Sıcak yemek dağıtmak için bir proje yürütümektedir.