GÜZEL-DER

/kamplardaki yerinden edilmiş ailelere İftar yemeklerini dağıtmaya/Yemen-Marib