GÜZEL-DER

Yerinden edilmiş yoksul aileler için gıda dağıtım projesi