Güzel Eserler İnsani Yardım Derneği, kâr amacı gütmeyen, gönüllülük esaslı müstakil bir kuruluştur. 21.10.2019 tarihinde Türkiye’de kurulan derneğimiz, Dernekler Müdürlüğünün 118/256-34 ) tescil numaralı kararıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Bünyesinde itibar sahibi pek çok şahsiyet bulunan derneğimiz, dünyada İnsani yardıma ihtiyaç bulunan her yerde yardım yapmayı ve savaş nedeni ile geri kalmış ülkelin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendine hedef edinmiştir

Vizyonumuz


En iyi standartlar çerçevesinde insani gelişim alanında öncülük etmek.

Misyonumuz


İnsanlığın gelişimi için ve onurlu yaşam sürmeleri için çalışıyoruz. Bu doğrultuda toplumsal bilinç düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Ortaklıklar kuruyor, yerel ve uluslararası kaynaklar çekip gelişim, sosyal girişim ve sosyal destek içerikli proje ve programlarımıza yönlendiriyoruz. Proje ve programlarımızı teşvik edici çevre ve kurumsal standartlar çerçevesinde profesyonel ekiplerimizle yürütüyoruz. Sorumluluk sahibi olan ve mesleki kaliteye sahip olan çalışma ekibimiz sunulan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmektedir.

Değerlerimiz


Değerlerimiz ve ilkelerimiz, vizyonumuz doğrultusundaki bütün çalışmalarımız olup ortak kültür ve rol model davranışlarımızı temsil etmektedir. Bu değerlerimize sahip olduğumuz için kurumumuzla gurur duyuyoruz:
- İnsani yönümüz ve sevgimiz
- Mesleki yeterliliğimiz ve kaliteli performansımız
- İşçilik ve ihsan
- Ortaklık ve entegrasyon

Sloganımız: Eserleriniz mazlumun umudu olsun.


Amaçlarımız


- Kuruluşun performansı ve imkanlarını arttırarak hedeflerini en verimli ve aktif şekilde gerçekleştirmek. Bu şekilde insani ve kurumsal alanlarda öncülük etmek.
- Kuruluş ve ortakları arasındaki karşılıklı güven ve destek temelli işbirliği ilişkilerini yerel, bölgesel ve uluslararası alanda kuruluşun vizyonu ve misyonu doğrultusunda güçlendirmek.
- Mali sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde kuruluşun kaynaklarını geliştirmek ve değerlendirmek. Kuruluşun amaçları doğrultusunda uzun ve kısa vadeli kaynaklar temin etmek.
- Yemen insanını en iyi standartlar çerçevesinde insani açıdan güçlendirerek olumlu değişime güçlü kılmak. Kendisine, ailesine ve toplumuna iyi bir gelecek hazırlamak.
- Acil ihtiyaçlara insani girişim sağlayarak, silahlı çatışma ve doğal afetlerden etkilenen özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere aşırı ihtiyaç halindeki kitlelere yetişmek. :