KURBAN ETİ DAĞITIM PROJESİ

Kış Yardımları
Kasım 25, 2018
Temmuz 7, 2020

BİZ KİMİZ?


Güzel Eserler İnsani Yardım Derneği, kâr amacı gütmeyen, gönüllülük esaslı müstakil bir kuruluştur. 21.10.2019 tarihinde Türkiye’de kurulan derneğimiz, Dernekler Müdürlüğünün 118/256-34 ) tescil numaralı kararıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bünyesinde itibar sahibi pek çok şahsiyet bulunan derneğimiz, dünyada İnsani yardıma ihtiyaç bulunan her yerde yardım yapmayı ve savaş nedeni ile geri kalmış ülkelin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendine hedef edinmiştir

VİZYONUMUZ

En iyi standartlar çerçevesinde insani gelişim alanında öncülük etmek.

MİSYONUMUZ

İnsanlığın  gelişimi için ve onurlu yaşam sürmeleri için çalışıyoruz. Bu doğrultuda toplumsal bilinç düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Ortaklıklar kuruyor, yerel ve uluslararası kaynaklar çekip gelişim, sosyal girişim ve sosyal destek içerikli proje ve programlarımıza yönlendiriyoruz. Proje ve programlarımızı teşvik edici çevre ve kurumsal standartlar çerçevesinde  profesyonel ekiplerimizle yürütüyoruz. Sorumluluk sahibi olan ve mesleki kaliteye sahip olan çalışma ekibimiz sunulan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmektedir.

DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz ve ilkelerimiz, vizyonumuz doğrultusundaki bütün çalışmalarımız olup ortak kültür ve rol model davranışlarımızı temsil etmektedir. Bu değerlerimize sahip olduğumuz için kurumumuzla gurur duyuyoruz:

 • İnsani yönümüz ve sevgimiz
 • Mesleki yeterliliğimiz ve kaliteli performansımız
 • İşçilik ve ihsan
 • Ortaklık ve entegrasyon

AMAÇLARIMIZ

 • Kuruluşun performansı ve imkanlarını arttırarak hedeflerini en verimli ve aktif şekilde gerçekleştirmek. Bu şekilde insani ve kurumsal alanlarda öncülük etmek.
 • Kuruluş ve ortakları arasındaki karşılıklı güven ve destek temelli işbirliği ilişkilerini yerel, bölgesel ve uluslararası alanda kuruluşun vizyonu ve misyonu doğrultusunda güçlendirmek.
 • Mali sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde kuruluşun kaynaklarını geliştirmek ve değerlendirmek. Kuruluşun amaçları doğrultusunda uzun ve kısa vadeli kaynaklar temin etmek.
 • Yemen insanını en iyi standartlar çerçevesinde insani açıdan güçlendirerek olumlu değişime güçlü kılmak. Kendisine, ailesine ve toplumuna iyi bir gelecek hazırlamak.
 • Acil ihtiyaçlara insani girişim sağlayarak, silahlı çatışma ve doğal afetlerden etkilenen özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere  aşırı ihtiyaç halindeki kitlelere yetişmek.

Projenin Özeti

Projenin Adı             : Kurban Eti Dağıtım Projesi

Projenin Türü           : Yardım

Uygulama Yetkisi     : Güzel Eser İnsani Yardım Derneği

Uygulama Yeri          : Aden, Taiz, Lahic ve Ma’rib

Hedef Kitle                : Yoksul, muhtaç, yerlerinden edilmiş aileler ve yetimler

Projenin Hedefi        : Hedef ailelerin acı ve sıkıntılarını hafifletmek ve bayram sevincine ortak olmalarını sağlamak 

Uygulama Zamanı    : Bayram birinci günü ve teşrik günleri 

Proje Bütçesi             : Bütçe tabloda detaylı olarak verilmiştir.

Giriş

Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 28)

Kurban, Yüce Allah’a yakınlaşmaktır, takvanın artması ve Allah’ın (c.c.) rızasının kazanılmasıdır. Kurban, aç olanları doyurmak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve zor durumda olanlara yardım etmektir. Kurban, taat ve iyiliktir.

Kurban, yoksul, yetim ve yerlerinden edilenleri mutlu etmek ve onları mübarek bayram sevincine ortak etmek için yeni bir fırsattır.

Ülkemiz Yemen’de birçok yoksul, fakir, yetim ve zorla yerlerinden edilmiş kişiler bulunmaktadır.

Bayram yaklaşırken, Yemen ve Yemenliler dünyanın ve yakın tarihinin en kötü krizinden geçmektedir. Savaşın başlangıcından itibaren 5 yıldır yaşanan bu insani krizler, geride çok zor koşullar bıraktı. Yemen’de 3.65 milyon yerinden edilmiş kişi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Yemen nüfusunun yaklaşık %80’i (24.1 milyon kişi) insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. İnsani yardım ise ancak bunların yarısına ulaşabilmektedir. Ayrıca 4.9 milyondan fazla çocuk ve kadın yetersiz beslenmekten muzdariptir.

Yemen, savaşın geride bıraktığı dünyanın en kötü insani krizin yanı sıra, insani ve maddi zararlara yol açan büyük seller, yüzlerce insanın ölümüne neden olan sıtma, kolera gibi çeşitli salgın hastalıkların yayılması ve şu anda yaygın olan Covid-19 salgını gibi farklı krizlerle de karşı karşıya bulunmaktadır.

Hicri 1441 yılı kurban bayramındaki bu kurban projemiz, yoksul ve muhtaç ailelere yardım edebileceğimiz ve Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etme fırsatını elde ettiğimiz projelerden biridir.

Bu projeyi desteklenmek ve Yemen’deki kardeşlerine yardım etmeleri için dünyanın dört bir yanındaki tüm hayır kurumları ve hayırseverlere bu projeyi sunuyoruz.

“Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımındadır”

Projenin Adı

Kurban Eti Dağıtım Projesi

Projenin Tanımı

Bu proje, Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvanlar satın almayı, bayram ve teşrik günlerinde bu hayvanları kesmeyi, acılarını ve sıkıntılarını hafifletmek amacıyla bu etlerin toplumdaki yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını, bayram dışında evlerine et girmeyen kadın ve çocukları sevindirmeyi ve Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmeyi amaçlamaktadır.  

Proje Uygulama Zamanı

Bayram günü ve teşrik günleri

Proje Uygulama Yeri

 • Taiz
 • Aden
 • Lahic
 • Ma’rib’teki IDP (Ülke İçinde Yerlerinden Edilmiş Kimseler) kampları

Hedef Kitle

 • Yetimler
 • Yerlerinden edilmiş kimseler
 • Yoksul ve fakir aileler

Projeden Beklenen Etki

 • Kurban Bayramı’nda kurban etlerinin dağıtılmasıyla, hedef ailelerin acılarını ve sıkıntılarını hafifletmek noktasında katkıda bulunmak
 • Bayramda bu ailelerin sevinçli ve mutlu olmalarını ve sevinçlerini birbirileriyle paylaşmalarını sağlamak.

Projenin Gerekçeleri

 • 5 yıldır devam eden savaş neticesinde yoksul, fakir, yetim ve yerlerinden edilenlerin sayılarında görülen artış
 • Yoksul ve fakir kimselerin, başta gıda olmak üzere çeşitli yardımlara ihtiyaç duyması
 • Özellikle kadınlar ve çocuklar arasında yetersiz beslenma hastalıklarının korkunç bir şekilde yayılması
 • Başta yetim ve yerlerinden edilenler olmak üzere, Yemen’in büyük bir kısmının yaşam koşullarının kötüleşmesi

Projenin Hedefleri

 • Yoksul ailelerin, fakirlerin, yerlerinden edilenlerin ve yetimlerin acılarını ve sıkıntılarını hafifletmek noktasında katkıda bulunmak
 • Bayram boyunca bayram sevincini ve mutluluğunu yaşamalarını sağlamak.
 • Kurban eti dağıtım projesinin uygulanması aracılığıyla, Peygamber Efendimizin (sav) bir sünnetini ihya etmek
 • İslam ümmetinin çocukları arasında dayanışma ruhunu canlandırmak

Proje Uygulama Mekanizması

 • Durum tespiti ve ihtiyaçların belirlenebilmesi için anketlerin yapılması
 • Projenin uygulanmasına eşlik eden denetim, gözetim ve kontrolün yapılması

Proje Uygulama Prosedürleri

 • Çalışma ekibinin oluşturulması ve görevlerin belirlenmesi.
 • Hedef ailelerin belirlenmesi (Yararlanıcıların listeleri saha araştırması yoluyla hazırlanmış ve hedef alanlardaki saha ekipleri, gönüllüler ve kamp yöneticileri tarafından güncellenmiştir.)
 • Bölge düzeyinde merkezi ve yerel dağıtım komitelerinin oluşturulması.
 • Kurbanlıkların satın alınması.
 • Adil bir dağıtım olması adına hedeflenen aileler için form ve kartların hazırlanması.
 • Kurbanlıkların hedef bölgelere taşınması.
 • Kurbanlıklar bayram günü kesilir ve tüm aşamalar kesimden önce ve kesim esnasında belgelenir. Daha sonra da bu etlerin kesilmesi ve ailelere dağıtılması süreci başlar.
 • Kurban etlerinin hedef ailelere dağıtılması.
 • Dağıtım sürecini denetlemek için saha ziyaretlerinin yapılması.
 • Proje uygulamasının çeşitli aşamalarının belgelenmesi (video ve fotoğraf).
 • Dağıtım süreci ile ilgili raporların hazırlanması.
 • Projenin nihai raporlarının hazırlanması ve finanse eden kuruma gönderilmesi.

Denetim ve Değerlendirme

 1. Raporlar: Projenin tüm aşamalarında projenin seyrini ve ilerlemesini açıklayan raporlar,  destekçi kuruluşlara sunulacaktır.
 2. Denetim: Projenin uygulanmasını denetlemek, projenin başarısının temel taşı olarak kabul edilmektedir. Proje faaliyetlerinin uygulama düzeyini görmek, projenin hedef kitle için yarattığı etkiyi, hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğini, varsa eğer sapmaları not etmek ve bunun için uygun çözümler geliştirmek için projenin çeşitli aşamalarında kurumun idaresi ve destekçi kuruluşların temsilcileri tarafından periyodik ziyaretler gerçekleştirilecektir.
 3. Değerlendirme: Değerlendirme süreci, uygulama planlarının raporlarına göre projenin ilk andan itibaren uygulanmasına eşlik edecek şekilde yapılacaktır. Değerlendirme raporları, değerlendirme mekanizmasına göre yararlanıcıların görüş ve değerlendirmelerini içerecek ve yararlanıcıların görüş ve önerileri de dikkate alınacaktır.
 4. Medya Kapsamı: Destekçiler ve ilgili makamlarla ortaklığın güçlendirilmesi için, idari ve teknik çalışmalar da dahil olmak üzere projenin tüm faaliyetleri ele alınacak, belgelenecek ve her bir taraf aşağıda gösterildiği gibi katkılarını gösterecektir.
  1. Tüm proje faaliyetlerinde destekleyici ve uygulayıcı kurumun adını taşıyan afiş ve broşörlerin hazırlanması.
  1. Tüm faaliyetlerin fotoğraf ve videolarının çekilmesi.
  1. Faaliyetlerin medyada yer almasının sağlanması ve mevcut tüm sosyal medya platformlarında yayınlanması.
  1. Çalışmaları ve faaliyet sonuçlarını elle ve elektronik olarak belgelemek ve arşivlemek.

Proje Bütçesi

Ağırlıklarına Göre Kurban Maliyetleri

  Ağırlık (kg)Maliyet ($)Maliyet (Suud Riyali)
  1  Koyun ve keçiler20 -25145550
15 – 20130500
12 – 15120450
    2      Sığırlar180 – 2001.4705.500
150 – 1701.2404.650
120 – 1401.0003.750
100 – 1208603.225
80 – 1007202.750

İletişim Bilgileri

Derneğin Adı                         : Güzel Eser İnsani Yardım Derneği

Vergi Numarası                    : 34256118

Dernek Merkezi Adresi       : Şirinevler Mah. M. Fevzi Çakmak Cd. 2. Sk. No: 01 Kat: 03 D: 36 Bahçelievler/İstanbul

Web Sitesi                              : www.guzelder.org

e-Posta                                   : info@guzelder.org

İş Telefonu                            : +90 212 503 6371

Cep Telefonu                         : +90 538 744 7829

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap AdıGüzel Eser İnsani Yardım Derneği
Banka AdıVAKIF KATILIM
İban Numarası (Türk Lirası)TR02 0021 0000 0003 3290 3000 01
İban Numarası (Amerikan Doları)TR18 0021 0000 0003 3290 3001 01
İban Numarası (Euro) TR88 0021 0000 0003 3290 3001 02

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir