Ramazan Yardımları

Giriş

Ramazan ayı, iyilik ve ihsan mevsimi olması ve diğer tüm aylardan daha hayırlı ve bereketli olması nedeniyle kurumun en önemli istasyonlarından birini temsil ediyor.

Güzel Eser İnsani Yardım Derneği, her zaman olduğu gibi, mübarek Ramazan ayında, üzerinde çalışmalar ve ciddi hazırlıklar yapılan birçok önemli insani yardım projelerine imza atmaktadır.

Ramazan ayının bereketiyle bu ayda birçok projeye imza atıyoruz. Bunların başında yetim, yoksul ve ihtiyaç sahibi kimselere yönelik yaptığımız gıda kolisi desteği, iftar hizmeti, bayramlık elbise yardımı, bayram hediyeleri, et dağıtımı ve fıtır sadakası gibi projeler gelmektedir. 

Kurumumuzun mutfağında hazırlanan nefis yemekleri, Yüce Allah’ın mükafatını, memnuniyetini ve rızasını aradığımız güzel bir tabakta ihtiyaç sahiplerine servis ediyoruz. Ayrıca bununla, yoksulluk, işsizlik, açlık, evsizlik ve savaş ile mücadele eden yüzlerce hatta binlerce aileye huzur ve mutluluk sunmayı amaçlıyoruz.

Yemen, dünyadaki en kötü insani krizi yaşamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Yemen'de nüfusun yaklaşık %80'i yardıma ihtiyaç duyarken, yaklaşık 3.14 milyon insan ise acil bir şekilde yardıma ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca şimdiye kadar 65.3 milyon kişi yerlerinden olurken, bunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm bu raporlar, muhtaç ailelere acil bir şekilde gerekli yardımların yapılması gerektiğini göstermektedir.

Ramazan ayı, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, yetimlerin gözyaşlarını silmek, yoksul ve fakirlerin karınlarını doyurmak gibi hayırlı işlerde yarışmak için en anlamlı ve faziletli olan aydır. Ramazan öyle hayırlı bir aydır ki, Ramazan ayı girdiğinde şöyle bir nida yükselir “Ey hayır ehli, hayra koş! Ey şer ehli, kötülüklerden sakın!” (Nesai). Ramazan ayı Yüce Allah ile yapılacak en karlı ticaret mevsimidir. Ramazan ayı, iyilik fidanları ekme ve Allah’ın kullarından ihtiyaç sahibi olanları mutlu etme mevsimidir.

Allah’ım! Bizi Ramazana ulaştır.

 

Proje İsmi

Ramazan Kampanyası (Merhamet edin!) Hicri 1442

 

Projenin Tanımı

Proje, Yemen’in birçok bölgesinde bulunan yoksul ve fakir ailelere yönelik iftar yardımı, gıda kolisi dağıtımı, Fıtır sadakası ve et dağıtımı gibi yardımların yapılmasını hedeflemektedir. Ayrıca proje, bayramlık elbise, bayram ihtiyaçları, bayram hediyeleri vb. ihtiyaçları yetim, yoksul ve fakirlere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

 

Projenin Gerekçeleri

 1. Dünyanın en kötü insani krizi olarak nitelendirilen insani durumun bölgede giderek kötüye gitmesi
 2. Yüzbinlerce Yemenli ailenin hayatını tehdit eden kıtlık tehdidinin varlığı
 3. Eşya ve gıda malzemelerinin fiyatlarında fahiş artışların yaşanması ve Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu fiyatların daha da artacağı
 4. Paranın değerinin düşmesi, yaşam koşullarının zorlaşması, maaşların kesilmesi, çatışmaların devam etmesi ve Yemenli ailelere yük olan diğer faktörler
 5. Fiyatlardaki fahiş artışlar nedeniyle ailelerin bayramda çocukları için kıyafet alamaması
 6. Ailelerin bayram eti satın alacak imkanlarının bulunmaması ve bayram sevincini yaşayamamaları

Projenin Genel Hedefi

Ramazan ayı ve Ramazan bayramı boyunca hedeflenen ailelerin acılarını hafifletmek ve temel ihtiyaçlarını sağlamak

 

Alt Hedefler

 1. Ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde muhtaç ailelerin neşe ve mutluluklarına ortak olmak
 2. Ramazan ayı ve bayram günlerinde hedeflenen ailelerin acı ve sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunmak
 3. Özellikle kadınlar ve çocuklar arasında yetersiz beslenme hastalıklarının yayılmasını önlemeye katkıda bulunmak
 4. İyilik ve sevapların katlandığı bu mübarek ayda bağışçıları ve hayırseverleri sevap ve mükafat elde etmeye teşvik etmek

 

Hedef Kitle

Yoksul, fakir, yetim ve yerinden edilmiş aileler

 

Hedef Bölgeler

Aden, Lahic, Taiz, Ma'rib ve Emanet

 

Projenin İçeriği

Beklenen Sonuç

Ramazan kampanyası projesi ile Ramazan ayı boyunca yoksul ve muhtaç ailelerin acılarını ve sıkıntılarını hafifletmeyi ümit ediyoruz.

 

Projenin Uygulama Mekanizması

 1. Durumu ve ihtiyaçları tespit için hızlı topluluk anketleri yapmak
 2. Uygulamaya eşlik eden denetim, takip ve izleme

Bu mekanizma, projenin hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir dizi faaliyet ve prosedüre dayanmaktadır. Bu faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

 

Projeyi Uygulamak İçin Gerekli Faaliyetler

 1. Bir çalışma ekibi oluşturmak ve görev tanımlarını yapmak
 2. Hedeflenen ailelerin belirlenmesi (Yararlanıcı listeleri, saha araştırması yoluyla ve hedef bölgelerdeki ortak kurumlar ve kamp yöneticileri tarafından veriler güncellenerek hazırlandı.)
 3. Bölgesel düzeyde merkezi ve yerel dağıtım komitelerinin oluşturulması.
 4. Malzemelerin satın alınması ve depolanması
 5. Adil bir dağıtım için hedeflenen tüm aileler için form ve kartların hazırlanması
 6. Malzemelerin hedef bölgelere aktarılması
 7. Malzemelerin hedeflenen ailelere dağıtın
 8. Dağıtım sürecini denetlemek için saha ziyaretleri yapmak
 9. Proje uygulamasının çeşitli aşamalarının belgelenmesi (video ve fotoğraf)
 10. Dağıtım süreciyle ilgili raporların hazırlanması
 11. Nihai proje raporunun hazırlanması ve projeyi finanse eden taraflara gönderilmesi

 

Proje Çıktıları

# Proje Çıktıları Göstergeler Hedef Projeyi Gerçekleştirme Araçları ve Veri Kaynakları Yetki Açıklama

1

Ailelere gıda kolilerinin teslim edilmesi (yetim, yerinden edilmiş ve yoksul aileler)

5.000 aile gıda kolisi aldı

5.000 gıda kolisi

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

2

Ailelere iftar desteği sağlamak

50.000 aile soğuk ve sıcak iftar menülerini aldı

30.000 soğuk iftar menüsü

20.000 sıcak iftar menüsü

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

3

Çocuklara bayramlık elbise dağıtmak

15.000 çocuk bayramlık elbiselerini aldı

15.000 elbise

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

4

Yetimlerin bayram ihtiyaçlarını sağlamak

10.000 yetim bayram ihtiyaçlarını aldı

10.000 bayram ihtiyaçları

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

5

Çocuklara bayram hediyelerini dağıtmak

10.000 çocuk hediyelerini aldı

10.000 hediye

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

6

Ailelere dıtır sadakası dağıtmak

10.000 aile fıtır sadakasını aldı

10.000 fıtır sadakası

 

 

 

Proje Yönetimi

 1. Kurum, fon sağlayan kuruluşun önünde projeyi uygulamaktan sorumlu organ olacaktır.
 2. Projenin uygulanmasında sonuç odaklı yönetim yaklaşımı benimsenecektir.
 3. Kurum, gerekli tüm faaliyetlerin uygulanmasında doğrudan uzman kadrolar ve resmi makamlarla koordineli çalışacaktır.

 

Denetim ve Değerlendirme

 1. Raporlar: Projenin tüm aşamalarında projenin seyrini ve ilerlemesini açıklayan raporlar, destekçi kuruluşlara sunulacaktır.
 2. Denetim: Projenin uygulanmasını denetlemek, projenin başarısının temel esası olarak kabul edilmektedir. Proje faaliyetlerinin uygulama düzeyini görmek, projenin hedef kitle için yarattığı etkiyi, hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğini, varsa eğer sapmaları not etmek ve bunun için uygun çözümler geliştirmek için projenin çeşitli aşamalarında kurumun idaresi ve destekçi kuruluşların temsilcileri tarafından periyodik ziyaretler gerçekleştirilecektir.
 3. Değerlendirme: Değerlendirme süreci, projenin uygulanmaya başladığı ilk andan itibaren başlayacaktır. Değerlendirme raporları, değerlendirme mekanizmasına göre yararlanıcıların görüş ve değerlendirmelerini içerecek ve yararlanıcıların görüş ve önerileri de dikkate alınacaktır.
 4. Medya Boyutu: Destekçiler ve ilgili makamlarla ortaklığın güçlendirilmesi için, idari ve teknik çalışmalar da dahil olmak üzere projenin tüm faaliyetleri belgelenecek ve her bir taraf aşağıda gösterildiği gibi katkılarını gösterecektir.
  • Tüm proje faaliyetlerinde destekleyici ve uygulayıcı kurumun adını taşıyan afiş ve broşörlerin hazırlanması.
  • Tüm faaliyetlerin fotoğraf ve videolarının çekilmesi.
  • Faaliyetlerin medyada yer almasının sağlanması ve mevcut tüm sosyal medya platformlarında yayınlanması.
  • Çalışmaları ve faaliyet sonuçlarını elle ve elektronik olarak belgelemek ve arşivlemek.

 

Tahmini Bütçe

İftar
# Proje İsmi Hedeflenen Sayı Kişi Başı Maliyet ($) Toplam $ Açıklama

1

Soğuk İftar Menüsü

30.000

1.10

33.000

 

2

Sıcak İftar Menüsü

20.000

2.75

55.000

 

Genel Toplam

88.000

 

 

Gıda Kolisi
# Proje İsmi Hedeflenen Sayı Kişi Başı Maliyet ($) Toplam $ Açıklama

1

Gıda Kolisi

7.500

33

247.500

 

7.500

55

412.500

 

Genel Toplam

666.666

 

 

Bayramlık Elbise, Bayram İhtiyaçlar, Çocuklara Hediye
# Proje İsmi Hedeflenen Sayı Kişi Başı Maliyet ($) Toplam $ Açıklama

1

Bayramlık Elbise

15.000

15.4

231.000

 

2

Bayram İhtiyaçlar

10.000

3.3

33.000

 

3

Çocuklara Hediye

10.000

3.3

33.000

 

Genel Toplam

297.000

 

 

Fıtır Sadakası ve Et Dağıtımı
# Proje İsmi Hedeflenen Sayı Kişi Başı Maliyet ($) Toplam $ Açıklama

1

Fıtır Sadakası

10.000

3.3

33.000

 

2

Et Dağıtımı

500 Koyun

132

66.000

 

Genel Toplam

99.000