Giriş

Ma'rib kenti, 2014 yılında Yemen'de devlet ile Husi milisleri arasındaki savaşın patlak vermesinden bu yana en çok yerinden edilmiş kişileri kabul eden Yemen kentidir. Ma'rib, bir yandan Husilerin yeni bir askeri tırmanışına tanıklık ederken diğer yandan da Ma'rib'deki son çatışmalar binlerce sivili çocuklarıyla beraber kaçmaya zorladı.

Yerlerinden edilenlerin kaldığı kampların yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Marib'deki askeri tırmanışın çok sayıdaki sivili sürgüne zorlamasıyla, yerinden edilenler trajik bir durumla karşı karşıya kaldı.

Ayrıca yönetim, uluslararası örgütlere ve insani yardım çalışmaları yapan kuruluşlara, sayıları giderek artan binlerce yerinden edilmiş insana yardım ellerini uzatmak ve kentte yaşanan insani felaketi azaltmak için acil yardım çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Husileri Marib'e yapılan saldırıyı ve tüm askeri operasyonları durdurmaya çağırdı.

İşte tüm bu veriler, yiyecek, barınma, su, sağlık vb. çeşitli alanlarda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Türkiye'de Güzel Eser İnsani Yardım Derneği olarak faaliyet gösteren bizler, insani görevimiz dışında, yerinden edilmişlere ve bu çatışmalardan etkilenenlere yardım etmek için dünyanın dört bir yanında insani yardım alanında çalışan tüm kuruluşlara acil bir şekilde müdahale etmeleri için çağrı yapıyoruz. Ma'rib'te on binlerce aile, bu trajik durumun azaltılması noktasında sizden destek beklemektedir.

Projenin Tanımı

Proje, Ma'rib'te son savaştan etkilenenlere başta gıda ve konaklama olmak üzere çadır, mobilya, mutfak gereçleri, su ve sağlık hizmetleri gibi gerekli bazı temel ihtiyaçları sağlamayı amaçlamaktadır.


Projenin Gerekçeleri

 1. 2021 Şubat ayının başından beri Ma'rib'te çatışmalara tanık olan yerlerinden edilmiş insan sayısındaki günlük artış
 2. Yemen'deki yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplardaki yönetimin 15 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, insani durumu ve sıkıntıları giderek ağırlaşan yerlerinden edilenlerin sayılarının özellikle son savaştan sonra yaklaşık 1.180'e ulaşması
 3. Yerlerinden edilmiş insanların sayılarındaki artış sonucunda ortaya çıkan insani felaket ve insani yardım kuruluşlarının onlara destek sağlayamaması
 4. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu temsilcisine göre, kadınlar ve çocuklar yerlerinden edilenlerin %70'ini oluşturmaktadır.

Hedefler

 1. Şubat 2021'in başından bu yana son savaştan sonra yerlerinden edilmiş binlerce insanı kurtarmak için acil destek sağlamak
 2. Gıda, barınma, sağlık ve su alanlarında çeşitli acil yardımlar sağlamak
 3. Yaşamın en temel gereksinimlerine sahip olmayan yerinden edilmiş ailelerin acılarını hafifletmek
 4. Devletin ve insani yardım alanında çalışan uluslararası kuruluşların kapasitelerini aşacak insani bir felaketin yayılmasını engellemek
 5. Savaştan dolayı yerlerinden edilen aileleri mutlu etmek

Proje Uygulama Yeri

Yerlerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplar - Ma'rib bölgesi - Yemen


Beklenen Sonuç

Bu acil yardım çağrısının gıda, barınma, sağlık, içme suyu vb. temel ihtiyaçların sağlanmasıyla yerlerinden edilmiş ailelerin acılarının hafifletilmesine katkıda bulunacağını umuyoruz.


Uygulama Mekanizması

 1. Durumu ve ihtiyaçları tespit için hızlı topluluk anketleri yapmak
 2. Uygulamaya eşlik eden denetim, takip ve izleme

Bu mekanizma, projenin hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir dizi faaliyet ve prosedüre dayanmaktadır. Bu faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir:

 1. Bir çalışma ekibi oluşturmak ve görev tanımlarını yapmak
 2. Hedeflenen ailelerin belirlenmesi (Yararlanıcı listeleri, saha araştırması yoluyla ve hedef bölgelerdeki ortak kurumlar ve kamp yöneticileri tarafından veriler güncellenerek hazırlandı.)
 3. Bölgesel düzeyde merkezi ve yerel dağıtım komitelerinin oluşturulması.
 4. Malzemelerin satın alınması ve depolanması
 5. Adil bir dağıtım için hedeflenen tüm aileler için form ve kartların hazırlanması
 6. Malzemelerin hedef bölgelere aktarılması
 7. Malzemelerin hedeflenen ailelere dağıtın
 8. Dağıtım sürecini denetlemek için saha ziyaretleri yapmak
 9. Proje uygulamasının çeşitli aşamalarının belgelenmesi (video ve fotoğraf)
 10. Dağıtım süreciyle ilgili raporların hazırlanması
 11. Nihai proje raporunun hazırlanması ve projeyi finanse eden taraflara gönderilmesi

Projenin Çıktıları

# Proje Çıktıları Göstergeler Hedef Projeyi Gerçekleştirme Araçları ve Veri Kaynakları Yetki Açıklama

1

Ailelere (yerinden edilmiş aileler) gıda kolilerinin dağıtılması

2.000 aile temel gıda ihtiyaçlarını aldı

2.000 gıda kolisi

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

2

Yerinden edilmiş insanlara 2.000 çadırın verilmesi

2.000 çadır yerlerinden edilmişlere verildi.

2.000 çadır

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

3

Hedeflenen ailelere temel ihtiyaç paketlerinin verilmesi

2.000 aileleye temel ihtiyaç paketi verildi

2.000 temel ihtiyaç paketi, çeşitli malzemeler içermektedir

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

4

Hedeflenen ailelere içme ve kullanma suyunun yanı sıra depolama için su tanklarının verilmesi

Hedeflenen 2.000 ailenin su ihtiyaçları karşılandı

· İçme suyu

· Kullanma suyu

· Su tankları

2.000 aileye içme suyu

2.000 aileye kullanma suyu

2.000 aileye su tankı

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

5

Yerinden edilmiş kişilere 5 tıbbi yardım kamyonunun gönderilmesi

2.000 aileye sağlık hizmeti verildi

5 tıbbi yardım kamyonu

Proje raporları

Ziyaretler

Belgeleme

Çalışma ekibi

 

Denetim ve Değerlendirme

 1. Raporlar: Projenin tüm aşamalarında projenin seyrini ve ilerlemesini açıklayan raporlar, destekçi kuruluşlara sunulacaktır.
 2. Denetim: Projenin uygulanmasını denetlemek, projenin başarısının temel esası olarak kabul edilmektedir. Proje faaliyetlerinin uygulama düzeyini görmek, projenin hedef kitle için yarattığı etkiyi, hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğini, varsa eğer sapmaları not etmek ve bunun için uygun çözümler geliştirmek için projenin çeşitli aşamalarında kurumun idaresi ve destekçi kuruluşların temsilcileri tarafından periyodik ziyaretler gerçekleştirilecektir.
 3. Değerlendirme: Değerlendirme süreci, projenin uygulanmaya başladığı ilk andan itibaren başlayacaktır. Değerlendirme raporları, değerlendirme mekanizmasına göre yararlanıcıların görüş ve değerlendirmelerini içerecek ve yararlanıcıların görüş ve önerileri de dikkate alınacaktır.
 4. Medya Boyutu: Destekçiler ve ilgili makamlarla ortaklığın güçlendirilmesi için, idari ve teknik çalışmalar da dahil olmak üzere projenin tüm faaliyetleri belgelenecek ve her bir taraf aşağıda gösterildiği gibi katkılarını gösterecektir.
  • Tüm proje faaliyetlerinde destekleyici ve uygulayıcı kurumun adını taşıyan afiş ve broşörlerin hazırlanması.
  • Tüm faaliyetlerin fotoğraf ve videolarının çekilmesi.
  • Faaliyetlerin medyada yer almasının sağlanması ve mevcut tüm sosyal medya platformlarında yayınlanması.
  • Çalışmaları ve faaliyet sonuçlarını elle ve elektronik olarak belgelemek ve arşivlemek.

Bütçe

# Başlık İhtiyaç Sayı Birim Maliyeti ($) Toplam Maliyet ($)

1

Gıda

Gıda Kolisi

2.000

55

110.000

2

Temel İhtiyaçlar

Barınma (Çadır 4x4)

2.000

187

374.000

Gıda dışındaki temel ihtiyaçlar (6 yatak, 6 battaniye, 6 yastık, 6 minder, mutfak malzemeleri, 2 temizlik kovası, 2 maşrapa, 2 su kabı, tesmos)

2.000

275

550.000

3

Su

3.000 litre kapasiteli içme suyu tankı

2.000

17.6

35.200

5.000 litre kapasiteli kullanma suyu tankı

2.000

17.6

35.200

1.000 litre kapasiteli su depolama tankı

2.000

110

220.200

4

Sağlık

Mobil sağlık klinikleri

5

8.800

44.000

Yangın söndürme tüpü

2.000

19.8

39.600

Toplam

1.408.000