Yetimlerin İhtiyaçları

Hedeflenen Kitle

Proje, Yemen'deki çatışma, kriz ve afet bölgelerindeki 2000 fakir yetim kız ve erkek çocuğunun geçimini sağlamayı hedeflemektedir. Zira Yemen'deki yetimler iyi bir hayat standardına kavuşmak için gerekli ihtiyaçlara ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Proje kapsamında yetimler şu kriterlere göre belirlenmektedir:

• Yetimin maddi durumunun araştırılarak gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılması
• Anne ve babasının her ikisinin veya sadece babasının vefat etmiş olması.
• Eğitim hayatına başlayacak yaşa geldiğinde okula gitmesi.
• Yetimin başka kurumlardan destek almaması.

Projenin Gerçekleştirilmesiyle Beklenen Sonuçlar

• Yemen'de yetim çalışmalarında bulunan resmî kurumlara veya diğer kuruluşlara destek olmak. Bu doğrultuda ilgili kurumların insani yardım alanında çalışan ortaklarına destek olunacak ve yardım desteği alan ihtiyaç sahibi yetimler çoğaltılacaktır.
• Yetim çocuğu toplumda etkin bir rol oynaması için teşvik etmek, kendine güveninin artması için terzi, marangoz veya elektrikçi gibi çeşitli meslekler edindirmek. Ayrıca bu alanlar dışında kalan muhtelif ders ve seminerler vermek.
• Yetim çocukları ve toplumu her türlü ahlaki yozlaşmadan korumak ve organize suçlar ile yıkıcı bazı fikirlerin yayılmasına engel olmak.
• Eve ekmek getiren eşini kaybeden ve yapayalnız kalan yetim annelerinin üzerindeki sorumluluk ve sıkıntıları kaldırmak.

Projenin Çalışma Mekanizması

• Her bir yetimin ve ailesinin gelir kaynağı, eğitim seviyesi ve sağlık durumu gibi resmî belgeleri içeren formların oluşturulması. Bu formlar yetimin resmini içermekle birlikte her bir yetim için ayrı bir dosya açılacaktır.
• Oluşturulan formların doldurularak yetim sponsoruna gönderilmesi.
• Üzerinde dosya numarası yazılı olan, yetim ismine özel bir kartın çıkartılması
• Her bir yetimin ihtiyaçlarının tespit edilmesi
• Yetimlerin takip edilmesi ve eğitime devam etmelerinin sağlanması

Projenin Arka Planı

Yemen halkı, yaşanan iç savaş nedeni ile günlük yaşantılarında büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Nitekim iç savaş Yemenlilerin birçoğunun açlık sınırında yaşamalarına, işlerini kaybetmelerine ve gelir kaynaklarının kesilmesine neden olmuştur. Savaşın devam ettiği müddetçe Yemen'in içinde bulunduğu durum giderek daha da kötüleşiyor. Bu zor yaşam şartları altında Yemen toplumu içerisinde en çok sıkıntı çeken kesim şüphesiz yetim çocuklardır. Öyle ki yapılan çalışmalar ve istatistikler, yetim çocukların yeterince desteklenip gözetilmemesi nedeni ile Yemen toplumu içerisinde en çok güvenlik sıkıntısı çeken ve geçim sıkıntısı yaşayan kimseler olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yetim çocuklar daha iyi bir hayat yaşamak için en basit ihtiyaçlara bile ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Kriz ve çatışma zamanlarında bu zorluklar daha da karmaşık hale geliyor. Bu yüzden ferdiyle, kurum ve kuruluşlarıyla toplumun her kesimi, yetim çocukların hayatlarındaki bu boşluğu doldurmak hususunda etkin bir rol oynamak zorundadırlar. İşte tam da bu noktada Güzel Eser İnsani Yardım Derneği'nin köklü tecrübesiyle gerçekleştirmekte olduğu yetim sponsorluğu projesi önem kazanmaktadır. Güzel Eser Derneği, insani yardım alanında uygun ortaklıklar kurarak her daim yetim çocukların ihtiyaçlarını gidermek, sosyal, eğitim, sağlık ve kişisel alanlarda yaşam şartlarını iyileştirmek ve yetim çocuğun yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla kendine düşen sorumluluğu yerine getirme çabasındadır.

Projenin Nitelikleri

Proje; yetim çocuklarının gözetilmesi adına sosyal dayanışmayı sağlamak ve bu doğrultuda her bir yetime aylık olarak 100 $ 'lık nakdi bir yardımda bulunmak şekline özetlenebilir. Bu nakdi yardım sayesinde yetim ailelerin ihtiyaç duyduğu gıda malzemeleri, giysi, eğitim ve sağlık materyalleri gibi temel yaşam malzemeleri temin edilebilecek.


Projenin Hedefleri

• Yetim çocuklarının çektikleri sıkıntıları hafifletmek, yetimleri gözetmek ve ailede geçimi sağlayan babanın vefatından sonra yetim ailesine destek olmak.
• İnsanların yetim ailelerinin omuzlarındaki yükü hafifletmek için destekte bulunmalarını sağlayarak toplumsal dayanışma ruhunu uyandırmak.
• Yetim çocuklarının kalplerindeki sevince vesile olmak ve temel eğitimlerinde destek olmak.
• Bağışçıların Resulullah (sav) ile cennette beraber olmalarını sağlamak. Zira Resulullah (sav) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Yetimi gözeten kimse ile ben cennette şöyle yan yana olacağız." Ardından Peygamber Aleyhisselam işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.

Neden Biz? Neden Yetimler?

• Çünkü Güzel Eser İnsani Yardım Derneği projenin hamisi konumundadır. Derneğimiz, proje yönetimi hususunda yeterli bir tecrübeye, donanıma, kurumsal çalışma prensiplerine, stratejik vizyona ve güçlü ortaklara sahiptir.
• Savaş nedeni ile yetim sayısında artış yaşanmıştır.
• Yetim çocuklarını, onların zayıflıklarından faydalanan kimselerden ve bu kimselerin sapkın fikirlerinden korumak için…
• Çünkü yetimler, daha iyi şartlarda yaşayan akranlarına oranla toplumda ahlaki olarak en çok yozlaşan kesimdir.
• Savaş sebebiyle Yemen toplumunun karşılaştığı zorlu yaşam koşulları.
• Başarılı yetimlerin desteklenerek daha da başarılı olmasını sağlamak
• Yetim sponsoruna yetimin durumunu gösteren periyodik raporlar göndermek.
• Yetim ve dulların dosyalarını konuşmak için dönemsel toplantılar yapmak.

Yetimlere Verilen Hizmetler

Yetim sponsorluğu ile yetimlerin ulaştığı hizmetler şunlardır:

• Temel gıda malzemeleri
• Okul çantası ve kırtasiye malzemesi
• Mevsimlik elbise ve spor ayakkabısı
• Kışlık malzemeler (Battaniye- Ceket- kışlık elbise)
• Bayramlık elbise (Ramazan ve Kurban Bayramı)
• Eğitim yılı süresince okul masrafları için verilen aylık harçlık
• Yetim bu harçlığı ilaç tedavisi, dershane ücreti ve bilgisayar eğitimi gibi sonradan oluşabilecek masraflara harcar.

Proje İçin Belirlenen Bütçe Her bir yetim için aylık 100 $ talep edilmektedir. Toplam 200.000 $